วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Big Data


ถ้าแปลเป็นไทยคงจะเป็น "อภิมหาข้อมูล หรือ ข้อมูลที่มากมายมหาศาล" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ทำให้องค์กรมีการเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเหล่านี้ก็ย่อมรู้จักที่จะใช้หรืออภิมหาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งมีงานวิจัยชี้ออกมาแล้วเหมือนกันครับว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในการตัดสินใจ หรือ เป็นลักษณะ Data-Driven นั้นจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ข้อมูล


นำมาใช้กับ Cloud Computing ได้อย่างไร
เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล จึงต้องใช้ Cloud Computing ในการจัดสรรค์ข้อมูลให้มีตรงกับความต้องการของผู้ใช้นาย ณัฐนนท์ อุดมมงคลดี สสค. 4/53 - A
115310505347-0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น